unia realna - związek dwóch lub większej liczby państw, opierający się na wspólnych instytucjach państwowych; państwa członkowskie w ramach unii realnej tworzą jeden podmiot prawa międzynarodowego; unia realna jest rozwinięciem unii personalnej.