cło - opłaty pobierane przez państwo od wywozu i przywozu towarów.