libertynizm - ruch umysłowy we Francji w XVII w., charakteryzujący się laicką postawą oraz wolnomyślicielstwem i sceptycyzmem; sprzeciwiał się autorytetowi religii i myśleniu typu scholastycznego oraz tradycyjnej obyczajowości wynikającej z katolickiego i feudalnego ideału życia; libertynizm stanowił źródło oświeconego racjonalizmu i humanizmu.