merkantylizm - doktryna ekonomiczna oraz system ekonomiczny i polityka państwa, charakteryzujące się dążeniem do zwiększenia sił i bogactwa państwa przez aktywne popieranie produkcji i handlu w celu zapewnienia dodatniego bilansu handlowego w obrotach zagranicznych; wg zwolenników merkantylizmu państwo powinno regulować handel zagraniczny w taki sposób, aby eksport przewyższał import, a państwo dla osiągnięcia dodatniego bilansu handlowego powinno interweniować, przeznaczając dotacje na eksport i nakładając podatki na import.