restytucja - w prawie cywilnym forma naprawienia szkody - odszkodowanie, a w prawie międzynarodowym zwrot mienia bezprawnie zabranego innemu państwu lub jego obywatelom.