dysydenci - odstępcy od Kościoła panującego na danym obszarze, apostata; w Polsce w XVI-XVIII w. była to nazwa nadawana innowiercom, zwłaszcza protestantom.