agraryzacja miast - zjawisko polegające przejmowaniu przez miasta funkcji rolniczych przy jednoczesnym słabnięciu funkcji przemysłowych; agraryzacja miast spowodowana była słabością rynku wewnętrznego, a zwłaszcza zubożeniem ludności chłopskiej, która przestała nabywać produkty rzemiosła miejskiego, ograniczając w ten sposób zapotrzebowanie na produkcję rzemieślniczą; mieszkańcy miast, pozbawieni możliwości sprzedaży swoich wyrobów, musieli zająć się produkcją żywności na własne potrzeby.