apostazja - odpadnięcie, oddzielenie, całkowite odejście od wiary; również wystąpienie ze stanu kapłańskiego i trwałe opuszczenie klasztoru przez zakonnika.