detronizacja -  pozbawienie władcy tronu dokonane siłą lub na mocy traktatu pokojowego; detronizacja najczęściej jest następstwem zamachu stanu.