kondominium - terytorium zależne, np. kolonia, będące w posiadaniu lub wspólnie zarządzane przez dwa lub więcej państwa.