megalomania - nieuzasadnione przekonanie o własnej wyjątkowości i wielkości, prowadzące do bezkrytycznego samouwielbienia i samozadowolenia, przecenianie swoich możliwości i znaczenia.