płodozmian - bezugorowy system uprawy ziemi, w którym z góry na kilka lat ustalone jest następstwo zasiewu roślin;

celem płodozmianu jest zapobieganie wyjaławianiu gleby i zwiększenie jej żyzności; wprowadzenie płodozmianu wiązało się z procesem likwidacji ugorów w celu zwiększenia areału pól obsiewanych każdego roku oraz rozpowszechnieniem nowych roślin; płodozmian wymagał większego nawożenia pól.