represje  surowy środek odwetu lub nacisku; stosowanie środków przymusu.