melioracja ulepszenie, różne zabiegi wykonywane w celu polepszenia urodzajności gleby lub polepszenia właściwości terenów zabudowanych, polegających najczęściej na regulacji stosunków wodnych poprzez drenowanie, nawadnianie, budowę kanałów, wałów ochronnych, zapór i zbiorników wodnych.