łuk – w architekturze element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zwykle zakrzywiony i podparty na obu końcach; stosowany jest do wzmocnienia ścian lub w sklepieniach do przenoszenia na zewnątrz ciężaru własnego lub dźwiganego; łuk jest jednym z najważniejszych elementów architektonicznych, o podstawowym znaczeniu dla kształtowania budowli poszczególnych epok.