jasyr - nazwa oznaczająca niewolę u Tatarów lub Turków, oraz  jeńców branych przez nich niewolę