pasza (paşa) – tytuł wysokich rangą wojskowych; stanowił część nazwiska.