parlament – jeden z naczelnych organów państwa, składający się z deputowanych, powoływanych zazwyczaj w wyborach przez obywateli na określoną kadencję, którego najważniejszą funkcją jest stanowienie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.