restauracja – odzyskanie przez dynastię panowania w państwie.