autorytaryzm -  ustrój polityczny, w którym władza skupiona jest w rękach przywódcy i jego współpracowników. Charakteryzuje się ograniczeniem procedur demokratycznych i praw obywatelskich. Dopuszcza istnienie konkurencyjnych partii politycznych i ruchów społecznych, ogranicza jednak możliwości ich skutecznego działania przy pomocy policji i cenzury.