granica ryska - granica polsko-radziecka ustanowiona na mocy Traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r. Granica ryska przebiegała nieco na wschód od granicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów po drugim rozbiorze Polski w 1792 r.