inkorporacyjna koncepcja odbudowy państwa polskiego - koncepcja zaproponowana po I wojnie światowej przez Romana Dmowskiego. Zakładała ona, że granica Polski na wschodzie powinna objąć tylko te tereny, które są zamieszkiwane w większości przez Polaków, a zamieszkujące je mniejszości będą na tyle nieliczne, że będzie można je zasymilować.