kontrasygnata - złożenie dodatkowego podpisu pod aktem prawnym przez drugą osobę, potwierdzającego jego ważność i przenoszącego pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego.