autonomia  - niezależność, samostanowienie; w prawie państwowym najszersze uprawnienia samorządowe jakiegoś terytorium w obrębie państwa - łącznie z własnym prawodawstwem.