demilitaryzacja - ustanowione w umowach międzynarodowych (np. traktatach pokoju) ograniczenia dotyczące sił zbrojnych, np. zmniejszenie liczby żołnierzy, zakaz posiadania niektórych rodzajów sił zbrojnych, zakaz produkcji i posiadania niektórych rodzajów broni i wyposażenia - np. czołgów, samolotów, okrętów podwodnych, okrętów liniowych.