faszyzm - ruch polityczny i ideologia powstała i rozwijająca się w Europie po I wojnie światowej; forma dyktatury wprowadzona we Włoszech (Benito Mussolini), w Niemczech (Adolf Hitler), Hiszpanii (Francisco Franco), Portugalii (António de Oliveira Salazar); faszyzm głosił wyższość rasową własnego narodu, skrajny nacjonalizm, często antysemityzm, a ponadto był antydemokratyczny, antyliberalny i antykomunistyczny; opierał się na zasadzie bezwzględnej wierności i posłuszeństwa "wodzowi"; aparat władzy w państwach faszystowskich był zbudowany na zasadzie skrajnego centralizmu; rola parlamentu była ograniczona, a w polityce obowiązywał model monopartyjny; ograniczone były również prawa obywatelskie, a nad całokształtem życia publicznego i prywatnego czuwała policja polityczna.