łagier (łagr) - obóz przymusowej pracy w bolszewickiej Rosji i ZSRR