antysemityzm - postawa wrogości wobec Żydów ze względów narodowościowych oraz nazwa poglądów, które ją uzasadniają; wyrazem antysemityzmu są prześladowania i dyskryminacja osób narodowości żydowskiej i pochodzenia żydowskiego; antysemityzm pojawił się już w starożytności, w średniowieczu zaczęły powstawać odrębne dzielnice żydowskie (getta), a ludność żydowska doświadczała dyskryminacji prawnej i bywała celem krwawych pogromów; antysemityzm najbardziej zbrodniczą postać przybrał w III Rzeszy, w której od 1935 r. obowiązywały ustawy norymberskie; po wybuchu II wojny światowej w krajach okupowanych hitlerowcy osadzili Żydów w gettach, nie zapewniając im nawet minimum egzystencji, a następnie przeprowadzili masową eksterminację Żydów, mordując w obozach koncentracyjnych miliony ludzi.