ekspansjonizm - polityka zaborcza państw, której celem jest rozszerzenie politycznych i ekonomicznych wpływów na inne kraje, dążenie do zagarnięcia obcych terytoriów, opanowanie nowych rynków zbytu;