inkorporacja - wcielenie, włączenie jakiegoś terytorium do innego