amnestia - powszechny akt łaski polegający na całkowitym darowaniu lub złagodzeniu kar orzeczonych za określone przestępstwo lub wobec określonej kategorii sprawców.