demokratyzacja - proces przeobrażeń systemu politycznego, zmierzający w kierunku rozszerzenia uczestnictwa obywateli w działalności danego państwa przy poszanowaniu praw i wolności obywatelskich w jego funkcjonowaniu.