Edward Gierek

Gierek Edward (1913-2001) - działacz komunistyczny; w latach 1923-34 przebywał na emigracji we Francji, a w latach 1937-48 - w Belgii, gdzie pracował jako górnik i rozpoczął działalność w partii komunistycznej (Francuska Partia Komunistyczna i Komunistyczna Partia Belgii); po powrocie do kraju działał w Polskiej Partii Robotniczej, a następnie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - członek Komitetu Centralnego, Biura Politycznego, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, a od XII 1970 do IX 1980 r. piastował stanowisko I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR; wykorzystując kredyty zagraniczne dążył do modernizacji gospodarki bez zasadniczej zmiany systemu gospodarczego, co doprowadziło do ogromnego zadłużenia kraju, a w połowie lat 70-ych - do kryzysu gospodarczego i społecznego; w 1980 r. został usunięty ze stanowiska I sekretarza KC PZPR, a w 1981 r. z PZPR.