Kuroń Jacek (1934-2004) - działacz polityczny; swoją działalność publiczną rozpoczął jako współtwórca i działacz „czerwonego harcerstwa” (1954-1961) i członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; wkrótce jednak przyjął krytyczne stanowisko wobec linii politycznej partii - był współautorem (wspólnie z Karolem Modzelewskim) Listu otwartego do członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; za swoje przekonania polityczne był kilkakrotnie więziony, a po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. - internowany. Wkrótce Jacek Kuroń związał się z opozycją - był współorganizatorem i działaczem utworzonego w 1976 r. Komitetu Obrony Robotników (KOR), w latach 1980-81 był doradcą władz krajowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a w 1989 r. jednym z czołowych uczestników obrad Okrągłego Stołu; w latach 1989-90 i 1992-93 sprawował funkcję ministra pracy i polityki socjalnej.