Moczulski Leszek (ur. 1930) - historyk, publicysta i działacz polityczny; w latach 1977-80 był redaktorem czasopism wydawanych w tzw. drugim obiegu - m.in. „Gazeta Polska”; w 1977 współorganizował Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a w 1979 r. założył pierwszą antykomunistyczną partię polityczną o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej; za swoją działalność polityczną był kilkakrotnie więziony; w latach 1991-97 był posłem na sejm.