Jan Paweł II

Wojtyła Karol (1920-2005)  - papież; przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim; w czasie okupacji pracował jako robotnik i jednocześnie od 1942 r. studiował teologię w konspiracyjnym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie; po przyjęciu święceń kapłańskich w 1946 r. kontynuował studia filozoficzne w Rzymie oraz w Belgii i we Francji; po powrocie do kraju łączył posługę duszpasterską z pracą naukową; w 1958 r. został biskupem pomocniczym, w 1963 arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 - kardynałem; 16 X 1978 r. został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II; jego pontyfikat przebiegał pod znakiem licznych pielgrzymek oraz działań na rzecz pokoju na świecie oraz walki z niesprawiedliwością społeczną i nędzą; 13 V 1981 r. w wyniku zamachu został ciężko ranny; wydał kilka encyklik, w których poruszał problemy etyczno-filozoficzne, przeprowadził reformę prawa kanonicznego i wydał nowy Katechizm Kościoła katolickiego; był również autorem wierszy, poematów i dramatów; Jan Paweł II został beatyfikowany 1 V 2011, a 27 IV 2014 r. odbyła się jego kanonizacja.