Kardynał Stefan Wyszyński

Wyszyński Stefan (1901-1981) - prymas Polski; przed wybuchem wojny był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; w czasie okupacji wykładał na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a w czasie powstania warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej; po wojnie został biskupem ordynariuszem lubelskim, w 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski, a w 1953 - kardynałem; był stanowczym obrońcą Kościoła i wolności religijnych - nie uznał dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych, za co został internowany (1953-56); działał na rzecz odnowy życia religijnego i polsko-niemieckiego pojednania; doprowadził do ustanowienia nowych diecezji na tzw. Ziemiach Odzyskanych; wśród wiernych Kościoła katolickiego cieszył się ogromnym autorytetem - jest określany mianem Kardynała Tysiąclecia.