Amon - egipski symbol boskiej siły twórczej i bóg Teb, wyobrażany z głową barana lub jako król w koronie z dwoma piórami; według mitologii egipskiej był mężem Mut i ojcem Chonsu; Amon był bóstwem powietrza i urodzaju; po utożsamieniu z Re został uznany za władcę bogów i główne bóstwo państwowe Egiptu.