Aszur - narodowy bóg Asyryjczyków; według mitologii asyryjskiej Aszur był stwórcą świata, władcą bogów i ludzi i bogiem wojny; przedstawiano go pod postacią brodatego mężczyzny z łukiem, a jego atrybutami były tiara z rogami i uskrzydlona tarcza słoneczna; od jego imienia pochodzi nazwa miasta i państwa Aszur.