Kserkses (ok. 517-465 p.n.e.) - syn Dariusza I i Atossy, król perski z dynastii Achemenidów; w 480 r. p.n.e. wyruszył na podbój Grecji - jego potężna armia przeprawiła się przez Hellespont po moście zbudowanym z łodzi, a flota dotarła do do Faleronu przez przekopany na przesmyku Atos kanał; w bitwie pod Termopilami pokonał nieliczne wojska greckie, a następnie spustoszył opuszczone przez obrońców Ateny i Attykę, jednak jego flota została pokonana w bitwie pod Salaminą; wkrótce z częścią wojska musiał opuścić Grecję i wrócić do Babilonii, gdzie wybuchł bunt; losy wojny przesądziła klęska pod Platejami (479 r. p.n.e.), w której wojskami perskimi dowodził Mardoniusz; za panowania Kserksesa rozbudowano Persepolis i Ekbatan; został zamordowany w 465 r. p.n.e.