Ptolemeusz I Soter (ok. 367-282 p.n.e.) - jeden z wodzów i najbliższych współpracowników Aleksandra Wielkiego - po jego śmierci i wojnie diadochów w 305 r. p.n.e. został królem Egiptu i założycielem dynastii Ptolemeuszy, która panowała w Egipcie do 30 r. p.n.e.; Ptolemeusz I rozszerzył granice Egiptu, rozbudował Aleksandrię, która za jego panowania stała się głównym ośrodkiem nauki i kultury świata hellenistycznego - m.in. założył Bibliotekę Aleksandryjską i Muzeum; Ptolemeusz był również autorem zachowanej tylko we fragmentach historii wojen Aleksandra Wielkiego.