Piast - legendarny protoplasta dynastii Piastów; w kronice Galla zwanego Anonimem występuje jako rataj księcia Popiela, mieszkający na podgrodziu gnieźnieńskim; syn Piasta i jego żony Rzepichy po śmierci Popiela został księciem polskim.