Unger (?-ok. 1012 r.) -  od ok. 992 r. biskup poznański, prawdopodobnie następca Jordana; zwolennik polityki Bolesława I Chrobrego; mimo utworzenia podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r. metropolii polskiej, zachował niezależność od arcybiskupa gnieźnieńskiego; po 1004 r. został uwięziony w Niemczech i zmuszony do uznania zwierzchnictwa arcybiskupa magdeburskiego.