Filip IV Piękny (1268-1314) - syn Filipa III Śmiałego z dynastii Kapetyngów i Izabeli Aragońskiej, od 1285 r. król Francji; w 1302 r. zwołał pierwsze Stany Generalne; opodatkował duchowieństwo i rozpoczął wojnę z papieżem Bonifacym VIII, uwięził go i w 1305 r. przeforsował wybór Klemensa V, który przeniósł siedzibę papieży do Awinionu; w 1312 r. nakłonił papieża do rozwiązania zakonu templariuszy; powiększył domenę królewską o Nawarrę, Szampanię i Burgundię oraz podporządkował Francji Flandrię.