Filip VI Walezjusz (1293-1350) - syn Karola de Valois i Małgorzaty Andegaweńskiej, wnuk króla Francji Filipa III Śmiałego; po śmierci Karola IV w 1328 r. został wybrany na króla Francji jako pierwszy władca z dynastii Walezjuszy; jego prawa do korony francuskiej zakwestionował król angielski Edward III, co przyczyniło się do wybuchu w 1337 r. francusko-angielskiej wojny stuletniej; jej przebieg był niepomyślny dla Filipa VI, który w 1346 r. został pokonany pod Crécy, a w 1347 r. utracił Calais.