Iwan III Srogi (1440-1505) - syn Wasyla II Ślepego i Marii, od 1462 r. wielki książę moskiewski z dynastii Rurykowiczów; odniósł duże sukcesy w jednoczeniu ziem ruskich: w 1463 r. podporządkował Moskwie Jarosław, w 1478 Nowogród Wielki, w 1485 Twer, w 1503 Riazań; z powodzeniem prowadził liczne wojny z sąsiadami: w latach 1487-94 i w latach 1500-1503 z Litwą, w latach 1495-96 ze Szwecją i w 1501-1503 z Inflantami.