Karol V Mądry (1337-1380) - syn króla francuskiego z dynastii Walezjuszów, Jana II Dobrego i Bonny Luksemburskiej; w latach 1356-60 podczas niewoli angielskiej Jana II Dobrego sprawował władzę we Francji jako regent i w 1360 r. zawarł z Anglią pokój w Brétigny; królem Francji został w 1364 r.; wzmocnił władzę królewską, zreorganizował finanse oraz armię, a następnie  w 1369 r. wznowił wojnę stuletnią, odnosząc duże sukcesy - do 1380 r. odebrał Anglikom całe terytorium Francji.