samodzierżawie - samowładztwo, jedynowładztwo - termin określający rządy carów rosyjskich, stosowany w Rosji od drugiej połowy XV w. równolegle z tytułem cara.