Donatello (ok. 1386-1466) - włoski rzeźbiarz okresu wczesnego renesansu; działał we Florencji; jego najsłynniejsze rzeźby to wykonany z brązu posąg Dawida oraz konny pomnik kondotiera weneckiego, Erasmo da Narni, zw. Gattemelata; tworzył również płaskorzeźby, to których wprowadził perspektywę - np. w dziele Święty Jerzy zabija smoka