Filip II Habsburg (1527-1598) - syn cesarza Karola V Habsburga i Izabeli Portugalskiej; po abdykacji Karola V w 1556 r. został królem Hiszpanii - po ojcu otrzymał Hiszpanię i jej posiadłości zamorskie, Niderlandy oraz południowe Włochy; w 1581 r. został królem Portugalii; prowadził wojny z Turcją i Francją, w wyniku powstania w latach 1579-1581 utracił Niderlandy; w 1588 r. zorganizował przeciwko Anglii wyprawę Wielkiej Armady, zakończoną jej zagładą; był czołowym przywódcą kontrreformacji w Europie, a katolicyzm umacniał między innymi przy pomocy inkwizycji.